Rzeszów, 01.06.2012

 

Zapytanie ofertowe nr 1


1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
ZPT MAXPOL
ul. Ks. Popiełuszki 1
35-328 Rzeszów

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania jest zakup wtryskarki o parametrze zacisku formy 280-320t.
Założenia technologiczne:

 • rotametr 280-320,
 • płyta przesuwna do kosza zasypowego ułatwiająca opróżnianie, 
 • kosz zasypowy, 
 • kontrola temperatury w strefie zsypu,
 • kanały w płytach "teowane" do osadzania formy,
 • automatyczne centralne smarowanie olejem, 
 • zsypnia ułatwiająca wypadanie wypraski,
 • kontrola temperatury oleju,
 • elektrozawory sterujące rdzeniami,
 • ślimak i cylinder bimetaliczny,
 • elektrozawory do pneumatycznego wypychania wypraski,
 • strefa zrzutu monitorowana komórką, 
 • podajnik podciśnieniowy,
 • wskaźnik prędkości ślimaka.
 • komputer do sterowania, regulacji i przetwarzania danych,

 

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 • Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał  ponieść z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
 • Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez VAT) za kompletną maszynę wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni kurs złotego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wyboru oferty.
 • Ostateczna cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2012r.

 

5. RODZAJE ORAZ OPIS KRYTERIÓW:

 • KRYTERIUM WAGA (%)

1/ Cena netto w przeliczeniu na PLN: 100%

 

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Miejsce składania ofert: ZPT MAXPOL, ul. Ks. Popiełuszki 1, 35-328 Rzeszów
 • Sposób składania ofert: forma papierowa (osobiście, poczta lub przez kuriera)
 • Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2012r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do firmy).

 

7. POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. termin ważności oferty,
 4. informację na temat zakresu dostawy i specyfikację techniczną urządzeń,
 5. maksymalny czas realizacji zamówienia,
 6. cenę netto oraz cenę brutto,
 7. informację na temat warunków płatności.
Strefa partnera
Zaloguj się
login
hasło
Klimatyzatory FUJI ELECTRIC
Aktualności
2008-08-27
PRZESYŁKI KURIERSKIE
Szanowni Klienci ZPT Maxpol Informujemy, że‡ zamówienia odbiorców„ hurtowych oraz wszystkie przesył...
2008-09-04
EKSPOZYTORY
wymiary: wys. 220 cm, szer. 90 cm, gŁ. 50 cm...
2008-09-04
KIEROWCY AKWIZYTORZY
SKŁADANIE ZAMÓWIEу U KIEROWCY     JANUSZ ZDEB tel. +48 502 562 790 SKLEP FIRMOWY CZYNNY &n...
2012-02-02
   ...
2012-02-02
Kratki wentylacyjne na kominy
NOWOŚĆ ! Kratki wentylacyjne na kominy  dodatkowo w kolorze grafit i czarne metalowe malowane proszkowo...
Strona główna  |  O firmie  |  Partnerzy  |  Pobierz  |  Aktualności  |  Nowości  |  Kontakt  |  SKLEP
Copyright © ZPT Maxpol, realizacja: imedio.pl